Subsidie voor zonneboilers per 1 januari 2017 verhoogd

Gepubliceerd op: 22 december 2016 11:37

Minister Kamp heeft aangekondigd binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) de subsidie die zonneboilers krijgen te gaan verhogen. De ISDE-subsidie is beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

Investeringssubsidie Duurzame energie (ISDE)

Voor kleine hernieuwbare warmte-opties zoals zonneboilers wordt door de minister opnieuw de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) opengesteld met een budget van 70 miljoen euro. Voor 2017 wordt de aanvraagtermijn voor particulieren verlengd van 3 maanden na aanschaf tot 6 maanden na installatie van het apparaat.

Daarnaast wordt de subsidiebedragen voor enkele apparaten aangepast. Zo worden grotere biomassaketels en zonneboilers iets meer en kleine biomassaketels iets minder gestimuleerd. Ten slotte wordt de regeling voor warmtepompen vereenvoudigd en beter uitvoerbaar gemaakt.