Sportclubs kunnen subsidie aanvragen

Gepubliceerd op: 22 december 2017 10:27

Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

Verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers

Sportclubs kunnen vanaf 2 januari 2018 weer subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie. Het beschikbare subsidiebudget voor 2018 is 6 miljoen euro. Dat staat in de Regeling openstelling EZK-subsidies 2018.

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier zij vaak winst op behalen. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen zoals: led-verlichting, isolatie, zonnepanelen, zonneboilers.

Ook is het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport een borgstelling te krijgen voor een lening.

Meer informatie en subsidie aanvragen via RVO