Nieuwe tarieven en regelingen voor duurzame energie in 2021

Gepubliceerd op: 17 november 2020 16:20

De nieuwe tarieven van Opslag Duurzame Energie (ODE) en Klimaattransitie zijn voor 2021 en 2022 vastgesteld. Ook komt er een nieuwe postcoderoosregeling aan.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

De belastingwijzigingen voor ons klimaat zijn bedoeld om duurzame energie te stimuleren.

Huishoudens en bedrijven dragen via hun energierekening allemaal bij aan investeringen in duurzame energie. In het Klimaatakkoord is daarbij afgesproken dat bedrijven vanaf 2020 meer gaan bijdragen. Dat doen ze via de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) die de bron vormt voor de uitgaven van de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). De tarieven worden aan de hand van deze verhouding voor 2021 en 2022 vastgesteld.

De populaire postcoderoosregeling voor collectieve zonne-energieprojecten wordt met ingang van 2021 omgezet in een subsidieregeling. Nieuwe projecten die na 1 januari 2021 van de grond komen, mogen rekenen op een prijs van € 0,146 per kWh energie die het gezamenlijk zonnedak aan het net levert. Daarmee lijkt de nieuwe regeling veel op de SDE-regeling, met eveneens een looptijd van 15 jaar.

Alle wijzigingen staan op een rijtje op de website van de Rijksoverheid.