Landelijke subsidieregeling voor energiemaatregelen sportclubs

Gepubliceerd op: 15 januari 2016 10:45

Sinds 4 januari is de landelijke subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties” open. Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. Zij kunnen daarom subsidie aanvragen voor maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Subsidiebedragen en budget

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor 30% van de kosten van energiebesparende maatregelen, sportstichtingen 15%. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor investeringen van meer dan €3000,-. Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met €500,- verhoogd. Er kan maximaal €125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. De subsidieregeling loopt tot en met 2020 en heeft een budget van 6 miljoen euro per jaar.

Hoe kunnen sportverenigingen deze subsidie aanvragen?

Sinds 4 januari om 9.00 uur kan de subsidie worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. Hiervoor heb je eHerkenning met niveau 1 nodig. Zonder deze eHerkenning kun je geen digitale aanvraag indienen via het eLoket.

Meer informatie

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties op de website van RVO.

Op deze website is ook een stappenplan voor de subsidie te downloaden. Vragen kun je ook per telefoon stellen aan de helpdesk van RVO via het nummer 088-0424242.