Hernieuwbare energie

Gepubliceerd op: 19 mei 2017 13:45

Nog relatief weinig hernieuwbare energie in Nederland, aldus het CBS

Het natuurlijk kapitaal staat in Nederland onder druk. Zo is het aandeel hernieuwbare energie vergeleken met andere Europese landen laag en de CO2-uitstoot hoog. Ook betrekt Nederland in vergelijking met andere Europese landen relatief veel grondstoffen uit de allerarmste landen. Op de lange termijn kan de huidige export van grondstoffen voor de allerarmste landen nadelig uitpakken. 

 

Monitor duurzaam Nederland

Uit een update van de gegevens van de Monitor Duurzaam Nederland 2017 van het CBS blijkt Nederland in Europa onderaan te staan in het rijtje van hernieuwbare energie. [zie afbeelding, bron: CBS, Eurostat]

Meer informatie op de website van CBS