Extra impuls gewenst voor energiebesparing bij Verenigingen van Eigenaren

Gepubliceerd op: 9 december 2015 11:32

Een extra impuls voor het verduurzamen van appartementencomplexen is gewenst en kan goed bijdragen aan het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen voor de koopsector in het Energie-akkoord. Dit staat in het rapport ‘Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s’ dat is aangeboden aan minister Blok voor Wonen & Rijksdienst. In het rapport worden concrete maatregelen geopperd om de verduurzaming van appartementencomplexen goed van de grond te krijgen.

Uit het aangeboden rapport blijkt, dat VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) structureel een energiebesparing van 11 PJ (Petajoule) kunnen leveren, net zoveel energie als het jaarlijks elektriciteitsgebruik van bijna 1 miljoen huishoudens. Dit besparingspotentieel is zeer substantieel binnen de koopsector. Deze besparing moet gerealiseerd worden door de energieprestaties van de 1,1 miljoen appartementen in Nederland te verbeteren door bijvoorbeeld HR-beglazing, muurisolatie en het installeren van zonnepanelen.

Het rapport maakt duidelijk dat appartementseigenaren vooral behoefte hebben aan ondersteuning, informatie en begeleiding. Kees Oomen (directeur VvE Belang): 'VvE’s zijn echt een geval apart en hebben een eigen aanpak nodig. Dat is ook de oproep van de opstellers van dit rapport: investeer in voorlichting en objectieve informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om energie te besparen en begeleid hen om deze besparingen door te voeren. Dit is relatief goedkoop en bovenal effectief.'

Uit het rapport blijkt dat het gezamenlijk investeren een bottleneck is om de energiebesparing bij appartementen goed van de grond te krijgen. Sommigen leden van een VvE vinden het te veel werk, anderen vinden het niet nodig omdat zij slechts een paar jaar in hun appartement (willen) wonen, en weer anderen weten simpelweg niet dat het mogelijk is. Ook zijn er verschillende regels die de verduurzaming belemmeren. Zo blijkt uit het onderzoek dat de postcoderoos die gebruikt wordt bij het lokaal opwekken van duurzame energie complex is. Daarnaast zit de besluitvorming binnen de VvE de ambities dwars: een besluit over verduurzaming moet genomen worden met een gekwalificeerde meerderheid en kan door een minderheid bij de rechter worden aangevochten. In dit complexe proces is objectieve informatie en begeleiding onontbeerlijk. In het rapport wordt een groot aantal suggesties voor verbetering gegeven.  

Meer informatie en het rapport: