Circulaire economie in beeld

Gepubliceerd op: 22 november 2016 10:58

Het kabinet heeft de ambitie om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Sommige ontwikkelingen dragen positief bij aan de circulaire economie, zoals een stijging van de inzet van secundaire grondstoffen en toegenomen uitgaven aan reparatiediensten. Andere ontwikkelingen dragen negatief bij, zoals het toegenomen bezit van spullen door huishoudens en de lage inzet van biomassa in de chemische industrie.

CBS heeft cijfers bekend gemaakt

Tussen 2004 en 2014 is het gebruik van ruwe grondstoffen binnen de Nederlandse economie met 14 procent afgenomen. Echter, de grondstoffenvoetafdruk van de Nederlandse consumptie is gestegen van 13,1 ton naar 13,7 ton per inwoner.

In onderstaand filmfragment en een rapport gaat het CBS in op de toenemende behoefte aan grondstoffen en welke rol van de circulaire economie wordt verwacht.