Alternatieven voor de eigen auto?

Foto: Jord Stenvert

Openbaar vervoer is soms een prima alternatief voor de auto. Met trein, tram en bus kun je nagenoeg overal komen. In o.a. Den Bosch en op Schiphol zijn elektrische bussen in gebruik genomen. Andere alternatieven voor de eigen auto zijn carpoolen, een auto huren, lid worden van een organisatie die deelauto’s en buurtauto’s aanbieden. Sjoerd de Jongh van Impuls Zeeland vertelt over zijn ervaringen in Zeeland met autodelen.

Autodelen

Foto boven: Jord Stenvert

Autodelen combineert het gemak van een auto, zonder de lasten en kosten van het bezit ervan. Wie zijn auto niet dagelijks nodig heeft voor zijn woon-werkverkeer en minder dan 10.000 kilometer per jaar aflegt, moet beslist eens overwegen of het niet zinvol is om aan autodelen te doen. Ook kan een deelauto een goed vervanger zijn voor een tweede auto.

Je kunt als particulier je auto aanbieden en delen. Meer mensen kunnen dan gebruik maken van minder auto’s en auto-eigenaren kunnen fors op autokosten besparen. Particulier autodelen is bovendien een aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. En kan in een plattelandsgebied als Zeeland zeker toekomst hebben.

Meer informatie:

Autodelen in Zeeland

Sjoerd de Jongh is werkzaam op de Kenniswerf in Vlissingen. Hij is initiatiefnemers van E-Mobility Park en is in 2016 begonnen met een elektrische auto te delen met collega’s.

Zijn ambitie is om de vraag en het aanbod van vervoersmiddelen te matchen op lokaal en regionaal niveau.

Waarom deel je je auto met collega’s?
‘In eerste instantie heb ik geprobeerd om met de buurt waar ik woon met een elektrische deelauto te starten. Dat kostte veel energie en was te hoog gegrepen.’

Wie zijn er potentieel geïnteresseerd in autodelen?
• Mensen die een vervangende of nieuwe auto nodig hebben
• Mensen die 2 of meer auto’s hebben
• Mensen die net hun rijbewijs hebben gehaald
• Mensen die nog geen auto hebben en voor het eerst een auto willen gaan kopen

‘Ik heb in mijn wijk uitgezocht hoeveel auto’s er zijn. Een groot deel daarvan staat de hele dag stil. Als we om te beginnen vijftig auto’s minder in de wijk zouden hebben in ruil voor een aantal deelauto’s of gezamenlijke elektrisch auto’s dan kunnen we daarmee op wijkniveau 6 ton per jaar besparen. En als dat werkt kun je met nog minder auto’s toe.

Hoe krijg je voor elkaar dat het wagenpark kleiner wordt?
Het begint met jezelf eens af te vragen wat je auto kost per jaar. Bijna niemand kan dat zo zeggen. Als je dat uitzoekt schrik je vaak van het hoge bedrag.’

‘Ouderen en gehandicapten beschikken vaak niet over vervoer. Er zijn ook volop automobilisten die alleen in de auto zitten. Als daar een koppeling mogelijk is, dan valt er veel winst aan beide zijden te behalen.’

In grote steden zie je dat commerciële initiatieven voor autodelen haalbaar zijn.

In Zeeland is de schaal voor autodelen klein en zal de gemeente en Provincie een stimulerende rol moeten vervullen.

Zijn er voldoende laadpalen?
Sjoerd vindt dat lastig te beoordelen. Hij rijdt zelf meestal in Zeeland en West-Brabant en bekijkt van tevoren waar hij kan laden onderweg. Laadpalen zijn openbaar, er zijn ook laadpalen in particulier bezit bij eigenaren van elektrische auto’s, bedrijven en dergelijke.

Zijn ideaal is dat er buiten de kernen en steden plekken om te parkeren en laden komen. Vandaar uit zou je lopend, met een huurfiets of openbaar vervoer verder kunnen.

Zijn motto is: laten we overstappen van bezit naar gebruik.

Bij verkeer en vervoer betekent dat in de toekomst: je koopt geen auto meer, maar gebruikt een vervoermiddel (auto, bus, fiets) afhankelijk van het doel en de afstand en je betaalt voor deze dienst.

Meer informatie over (particuliere) deelauto's en adressen in Zeeland