Startbijeenkomst Zeeuwse Grootouders voor het Klimaat

9 februari 2022, van 13:30 tot 16:30 | ZB Bibliotheek van Zeeland

Kosten: geen, wel vantevoren aanmelden

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Grootouders over de hele wereld maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Via de beweging ‘Grootouders voor het Klimaat’ laten zij hun stem horen en organiseren ze diverse acties waarbij een duurzame toekomst centraal staat. Het doel van de beweging is bewustwording creëren bij zoveel mogelijk mensen. Sinds kort is er een initiatiefgroep die ook in Zeeland een afdeling van ‘Grootouders voor het Klimaat’ van de grond wil tillen.

Programma

Samen met het Energieservicepunt Zeeland wordt op woensdagmiddag 9 februari 2022 van 13.30 uur – 16.30 uur in de ZB in Middelburg een eerste bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden.

 • 13.00 uur Inloop, registratie en coronacheck
 • 13.30 uur Audiovisueel Intro
 • 13.40 uur Welkom en toelichting op het programma door dagvoorzitter Pieter Vollaard
 • 13.45 uur Jan van Seters (75) en Merel de Groot (22) gaan in op persoonlijk beweegt om zich in te zetten voor een leefbare aarde en toekomstige generaties en hoe ze daar vorm aan proberen te geven.
 • 14.05 uur Brieven aan/van onze kleinkinderen – voordracht door Reina Heidema
 • 14.10 uur Wat ons beweegt - motivatie van de initiatiefnemers Toelichting op Grootouders voor het Klimaat (Zeeland) door Thom van Riet.
 • 14.25 uur Voorbeelden van actie: van brievenbus tot fabriekschoorsteen Toelichting werkgroep industrie en de actie reclamedrukwerk
 • 14.35 uur Pauze
 • 14.50 uur Presentatie van de actiemogelijkheden, suggesties uit de zaal en gezamenlijke selectie van enkele speerpunten: waar gaan we samen mee aan de slag?
 • 15.10 uur Wrap up: presentatie van de meest gekozen acties en afspraken voor vervolgacties
 • 15.20 uur Nabeschouwing door CDK Han Polman
 • 15.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
 • 15.40 uur Borrel en napraat.

De bijeenkomst staat niet alleen open voor mensen die al feitelijk grootouder zijn. Iedereen die zich zorgen maakt over de leefwereld van de toekomstige generaties is welkom. De grootouders zoeken juist heel bewust de verbinding van de jonge generatie; wat kun je samen doen?

Meer informatie en aanmelden op ZMF.nl