Livestream mobiliteit Zeeuws Energieakkoord

22 februari 2022, van 15:30 tot 16:15 | online

Kosten: geen

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

De sectortafel Mobiliteit van het Zeeuws Energieakkoord organiseert 22 februari een livestream. Hierin nemen ze je mee in de Zeeuwse mobiliteitstransitie van nu en in die van de komende jaren. Natuurlijk met als einddoel een minimale CO2 besparing van 49% in 2030.

Programma

15.15 tot 15.30 uur: Welkom en inleiding

15.30 tot 16.15 uur: Onze experts praten je bij en er is gelegenheid om vragen te stellen.

EXPERTS EN ONDERWERPEN

  • Jacqueline Baaijens-Bijman - Roompot: Duurzaam wagenparkbeleid
  • Gerben Rodts – DAM-SDMZ: Duurzame logistiek op Walcheren
  • Ilona Baart - Provincie Zeeland: Walstroom in Zeeland
  • Remi van Riet - Provincie Zeeland: Laadinfrastructuur binnen Zeeland
  • Robert Meeuwse – AgriSnellaad: Laadplein als oplossing
  • Kirsten Bosman - Provincie Zeeland: Regionale Mobiliteitsstrategie OV
  • Desley Sulkers - Sweco: De CO2 Prestatieladder
  • Bart Verhaeghe – Provincie Zeeland: Duurzame inkoop voor GWW
  • Remco de Rijke – Impuls Zeeland: Clean Energy Hubs
  • Wim van Gorsel - Ondernemer: Tankstation als hub

Gedeputeerden van Zeeland, Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas zullen over de onderwerpen hun licht laten schijnen en natuurlijk krijg je ook, als deelnemer, de kans om jouw mening te geven en vragen te stellen.

Aanmelden

Zet 22 februari 2022 alvast in je agenda. De livestream is gepland aan het eind van de middag, 45 minuten. Aanmelden uiterlijk 13 februari!