Lanceringsbijeenkomst Energieke Gemeenten Zeeland

25 januari 2021 | online; vooraf aanmelden

Meedenken, meepraten en meebeslissen over de Transitievisie Warmte (TVW) en de wijkuitvoeringsplannen draagt bij in het bereiken van CO2 reductie; één van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Het Traject Energieke Gemeenten helpt gemeenten daarbij.

Op maandag 25 januari 2021 is de lancering van de eerste ‘producten’ van het Traject Energieke Gemeenten:

 • De Sociale Warmte Atlas Zeeland 
 • De Participatie Toolkit

Dit zijn twee hulpmiddelen om inwonerparticipatie in de warmtetransitie in Zeeland te ondersteunen en te stimuleren.
Deze hulpmiddelen zijn vooral bedoeld voor ‘facilitators’ van participatie: zowel aan de zijde van de gemeenten als aan de zijde van inwonercollectieven.
Kortom: ze maken beter samenspel mogelijk in de ontwikkeling van Transitievisies Warmte (TVW) en latere Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s).
Met de lancering worden ze openbaar en dus toegankelijk voor iedere geïnteresseerde en gebruiker.

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om deel te nemen, zijn er twee online lanceringsbijeenkomsten, met hetzelfde programma:

 • Ma 25 januari: 15.30 – 17.00 uur
 • Ma 25 januari: 19.30 – 21.00 uur
  Deelnemers kiezen zelf op welk tijdstip ze willen deelnemen.

De lanceringsbijeenkomst is bedoeld voor:

 • Gemeenteambtenaren die actief zijn met de ontwikkeling van Transitievisies Warmte; geïnteresseerde collega’s van andere beleidsdomeinen zijn eveneens welkom.
 • Provincieambtenaren en andere leden van Subtafel-TVW, die deze ontwikkeling ondersteunen.
 • Professionals die inwonercollectieven ondersteunen om actief mee te doen in de warmte/energietransitie.
 • Inwonercollectieven zoals: dorps/stads/wijkraden, energiecoöperaties en andere inwonerinitiatieven, VVE’s, verenigingen, kerkgenootschappen, buurthuizen, ondernemersverbanden e.d.
 • Geïnteresseerden uit woningbouwcorporaties.
 • Wethouders en andere geïnteresseerden.

Aanmelden:

 • Stuur een mail naar sonjanossent@zeelandbruist.nu 
 • Geef daarbij het gewenste tijdstip van deelname aan.
 • Het programma en de Zoom-link naar de bijeenkomst wordt dan ca. 1 week vooraf toegestuurd.

Over het traject Energieke Gemeenten

Om tot maatschappelijk gedragen Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen te komen is er het Traject Energieke Gemeenten. Het Traject Energieke Gemeenten valt onder de Hoofdtafel Gebouwde Omgeving van de RES-Zeeland en is nauw verbonden met het Plan van Aanpak Transitievisie Warmte Zeeland.