Inwonerparticipatie in de warmtetransitie Zeeland

30 juni 2021, van 09:30 tot 11:30 | online

Kosten: geen, wel aanmelden uiterlijk 28 juni 2021

Het Doe & Leer Lab is de gezamenlijke ruimte om kennis te delen, participatietools en aanpakken te verkennen, praktijkervaringen uit te wisselen, voorbeelden te zien, vraagstukken en dilemma’s te bespreken, tips te geven etc.

Online participatie van inwoners

Fysieke samenkomsten met inwoners komen weer meer in beeld. Maar inzet van online vormen van inwonerparticipatie in de warmtetransitie zal zich meer gaan uitbreiden.

Daarom besteedt het Zeeuws Energieakkoord met het traject Energieke Gemeenten in de online Kwartaalsessie op 30 juni (9.30 – 11.30 uur) aandacht aan online tools en aanpakken voor inwonerparticipatie.
Daarbij komt ook een aantal praktijkvoorbeelden van dergelijke tools en aanpakken aan de orde, uit Zeeland en elders uit Nederland.

Deelname staat open voor:

  • Inwonercollectieven die met warmtetransitie bezig (willen) zijn: bijv. dorps- stads- en wijkraden, werkgroepen en energie-initiatieven van inwonergroepen
  • Organisaties die inwonercollectieven bij de warmtetransitie ondersteunen
  • Medewerkers van Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en andere betrokken organisaties

PROGRAMMA (PDF-bestand)

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Deelnemers ontvangen uiterlijk 29 juni de Zoom-link.

AANMELDEN: vóór 28 juni via sonjanossent@zeelandbruist.nu