Innovatie Zuidwestelijke Delta

12 juli 2022, van 15:30 tot 21:30 | Topshuis, Neeltje Jans, Vrouwenpolder

Op dinsdag 12 juli organiseert het Programmabureau Zuidwestelijke Delta een Platformbijeenkomst Innovatie. Iedereen die kansen ziet om met innovaties bij te dragen aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta is van harte welkom. Noteer hem in je agenda en meld je alvast aan!

Klimaatverandering

De Zuidwestelijke Delta kent volop uitdagingen met het oog op het veranderende klimaat. Innovaties spelen een belangrijke rol hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering en hoe deze af te remmen. Goede en snelle koppeling van vraag en aanbod is hierbij essentieel. Dat lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Complexiteit van de vraag, cultuur, bestuur, maatschappij, wet- en regelgeving en een gebrek aan gevoel van urgentie zijn hiervan belangrijke oorzaken.