Informatiebijeenkomst geothermie en warmtenetten

3 december 2019, van 10:00 tot 13:00 | Filmzaal, Provincie Zeeland, Abdij 6, Middelburg

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Gemeenten, provincie en andere partijen zijn samen aan de slag met de plannen voor het verduurzamen van de warmtevoorziening. Daarin komen alternatieve vormen van warmte opwek, waar aardwarmte er één van is.

Tijdens deze informatiebijeenkomst gaat het over aardwarmte als mogelijke duurzame energiebron voor het verduurzamen van onze warmtevraag. De volgende vragen zullen tijdens de informatiebijeenkomst centraal staan: Wat is aardwarmte? Hoe zit het met warmtenetten? Wat is het belang van SCAN? Wat betekent aardwarmte voor Zeeland, voor haar gebouwde omgeving en glastuinbouw? Waar krijg je als gemeente/provincie mee te maken en wat kan je verwachten?

De organisatie van deze ochtend is in handen van Provincie Zeeland en het Zeeuws Energieakkoord, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Stichting Platform Geothermie en Staatstoezicht op de Mijnen.

Aanmelden

Meld je aan door een e-mail te sturen naar aardwarmte@ebn.nl en zet 3 december in de agenda.