Energieneutrale dorpen: inwoners nemen het initiatief

8 september 2021, van 09:30 tot 11:30 | Online, via Zoom. Vooraf aanmelden.

Kosten: geen

Steeds vaker nemen inwoners het initiatief om aan de slag te gaan met de energietransitie in hun stad, wijk of dorp. Dat gebeurt op verschillende manieren, van klein tot groot. In deze online Excursie een aantal praktijkvoorbeelden, zowel binnen als buiten Zeeland.

Doelgroep

Deelname aan deze Excursie staat open voor mensen in de provincie Zeeland:

  • Inwonersgroepen die met warmtetransitie bezig (willen) zijn:
    bijv. dorps-, stads- en wijkraden, werkgroepen en energie-initiatieven van inwonersgroepen
  • Organisaties die inwonersgroepen bij de warmtetransitie ondersteunen
  • Medewerkers van gemeenten, provincie en andere betrokken organisaties.

Organisatie

Door vakantie kan een bevestiging van de aanmelding iets langer op zich laten wachter dan anders. Deelnemers ontvangen uiterlijk 7 september de Zoom-link.

Traject Energieke Gemeenten
Doe & Leer Lab – Excursie-2 2021