Zeeuwse zoute wateren

Gepubliceerd op: 4 december 2017 16:25

De transitie naar duurzame energie vraagt om veel ruimte in heel Nederland, ruimte die ook benut wordt voor vele andere doeleinden. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook bestaande ruimtelijke kwaliteiten beter benutten en ons landschap mooier maken?

Prijsvraag Energielandschap van de toekomst

Die vraag is aanleiding voor de coöperatie NederLandBovenWater (NLBW) om samen met Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland, Overijssel en Noord-Brabant, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zwolle de prijsvraag 'Energielandschap van de Toekomst' te organiseren. Om te stimuleren dat de ideeën zo concreet mogelijk zijn, is gekozen voor 3 toepassingsgebieden: landelijk, stedelijk en 'waterlijk'. Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en het Rijksvastgoedbedrijf werken met NLBW samen voor het 'waterlijk'-gebied: de Zeeuwse zoute wateren.

Zeeuwse Zoute Wateren

Zeeland is de meest zonrijke provincie, er staat altijd wind, het water is altijd in beweging en bevat volop biomassa. Ondanks de kwetsbaarheid van het gebied wordt er al geïnvesteerd in duurzame energieopwekking, zoals windturbines om en waterturbines in de Oosterscheldekering, opwekken van getijdenenergie bij de Grevelingendam en diverse windparken. Van de bijna 3000 vierkante kilometer van Zeeland is ongeveer 65% water. Met uitzondering van het Krammer-Volkerak en het Volkerak-Zoommeer zijn alle Zeeuwse oppervlaktewateren meer of minder zout.

De prijsvraag richt zich voor het toepassingsgebied Zeeuwse Zoute Wateren op ideeën voor toekomstige praktijkproeven meervoudig gebruik op of in het zoute water. Van noord naar zuid zijn dat het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde.

Meer informatie

NLBW schrijft de prijsvraag uit in het besef dat de transitie naar duurzame energie een grote ruimtelijke en sociale opgave is. Daarom zijn meervoudig gebruik, landschappelijke inpassing, participatie en innovatie belangrijke criteria bij de beoordeling. Ook in het gebied ‘Zeeuwse Zoute Wateren’ zijn deze aspecten cruciaal voor succes. De beoordeling vindt plaats door een jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker. Liz van Duin (directeur netwerkontwikkeling bij RWS Zee en Delta) en Ben de Reu (gedeputeerde Provincie Zeeland) maken onderdeel uit van de jury voor de Zeeuwse Zoute Wateren. De prijsvraag vindt plaats in twee rondes; de eerste ronde start op 1 december 2017.

Meer informatie is te vinden op www.nederlandbovenwater.nl. Vanaf 1 december 2017 worden belangstellenden via deze site doorverwezen naar een specifieke site met het prijsvraagreglement en gebiedsbeschrijvingen en is er een contactpersoon die de prijsvraag voor alle drie de gebieden begeleidt.