Zeeuwse energiedialoog: Parijs op z'n Zeeuws

Gepubliceerd op: 29 maart 2018 12:55

De transitie naar duurzame energie is een grote opgave, die we in Zeeland breed willen oppakken. Eind 2017 is een brede energiedialoog gehouden, waaruit is gebleken dat veel partijen samen aan de slag willen. Samen willen we toewerken naar een Regionale Energiestrategie voor Zeeland.

Naar aanleiding van de Energiedialoog is onderstaande animatie ontwikkeld, om het positieve gevoel en resultaat samen te vatten en kenbaar te maken.

De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Hoe dragen wij ons steentje bij? Waar liggen de kansen? En hoe verbinden we die met impulsen aan de Zeeuwse economie (innovatie, werkgelegenheid), woon- en leefomgeving?

De Zeeuwse Energiedialoog, een brede maatschappelijke dialoog, bracht partijen samen. De Energiedialoog was een initiatief van Proeftuin Maak het Verschil, Zeeuws Energieakkoord, Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie, SER Zeeland en netwerkbedrijf Enduris.

Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS)

Ondertussen wordt er volop gewerkt aan de Regionale Energie & Klimaat Strategie (REKS). De stap die de partijen in Zeeland in 2018 met elkaar willen zetten.

Meer informatie

Op de pagina Energie op de website van de Provincie Zeeland