Zeeuwen over energiebesparing en -opwekking

Gepubliceerd op: 28 februari 2018 15:52

Op verzoek van de Provincie heeft het ZBpanel twee peilingen gehouden.

De eerste peiling diende om te weten te komen wat de Zeeuwen al weten van duurzame energieopwekking, wat ze al hebben gedaan en waartoe ze bereid zijn. De tweede peiling is gehouden omte weten te komen wat de Zeeuwen al weten van energiebesparing, wat ze al hebben gedaan en waartoe ze bereid zijn.

Resultaten Zeeuwse peilingen

Het gebruik van duurzame vormen van energieopwekking is bij de meeste panelleden beperkt tot het gebruik van groene stroom via de energieleverancier (65,4% van de panelleden).

85% van de panelleden vindt energiebesparing (zeer) belangrijk.