Waterschappen lanceren digitale energiekaart

Gepubliceerd op: 13 april 2016 12:44

Op 21 maart heeft Stefan Kuks, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, de digitale energiekaart gelanceerd. Op de kaart zijn alle 220 gerealiseerde en in aanbouw zijnde projecten van de waterschappen te zien op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Ook in Zeeland lopen diverse energieprojecten.

De waterschappen worden elke dag geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. De waterschappen gaan echter ook voorop in de strijd tegen klimaatverandering door een ambitieus, duurzaam energiebeleid te voeren.

In navolging van de afspraken van het Klimaatakkoord Parijs (temperatuur mag niet meer dan 1,5 graad stijgen), zetten de waterschappen alle zeilen bij en streven ernaar om als eerste overheid energieneutraal te worden.
Op de Waterschapsdag werd in dit kader de Green Deal Energie door de waterschappen, STOWA en het Rijk ondertekend. De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht.

Meer informatie: