Waterschap wordt energieneutraal

Gepubliceerd op: 27 februari 2020 10:39

De komende jaren installeert waterschap Scheldestromen duizenden zonnepanelen op zijn rioolwaterzuiveringen en eigen terreinen. De Algemene Vergadering van het waterschap heeft hiervoor 4,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Scheldestromen energieneutraal in 2025

Momenteel wekt het waterschap 73% van zijn verbruik op via energie uit zuiveringsslib, zonnepanelen op daken en het benutten van biomassa afkomstig van eigen gerooide bomen.Verder gaan ze 5% realiseren worden door energiebesparende maatregelen.

Door de investering van 4,4 miljoen euro in zonnepanelen wordt bereikt dat het waterschap 100% energieneutraal is in 2025.