Veel belangstelling Zonnepark Koudekerke

Gepubliceerd op: 4 juni 2019 16:16

Inwoners van Koudekerke en Dishoek hebben in grote getale ingeschreven op deelname aan het Zonnepark in hun gemeente. Dit zonnepark is gesitueerd op een voormalige vuilstortplaats door lokale coöperaties.

Energieneutraal

Er komen 10.000 zonnepanelen aan de rand van de dorpen.

Dorpscoöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek en Zeeuwind ontwikkelen en exploiteren dit project samen, en met de winst wil de coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek nieuwe duurzame projecten realiseren om zo een energieneutraal dorp in 2030 te kunnen realiseren.