Sloewarmte, naar een duurzame Zeeuwse haven

Gepubliceerd op: 2 november 2016 10:11

In de haven van Vlissingen werken een aantal bedrijven samen om restwarmte opnieuw te benutten. De restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot. Op 21 oktober 2016 is Sloewarmte B.V. officieel geopend door Ben de Reu, gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

De restwarmtekoppeling is aangelegd tussen Zeeland Refinery, Martens Havenontvangstinstallatie en COVRA. Restwarmte uit productieproces van Zeeland Refinery wordt op 140 graden afgevangen en in water via pijpleiding geleverd aan Martens en COVRA. Martens gebruikt de restwarmte om gebruikte olie van (zee-)schepen te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik. COVRA zet de restwarmte in voor de klimaatbeheersing in haar kantoren. Na gebruik gaat het water terug naar Zeeland Refinery, die het weer gebruikt als koelwater in haar productieproces. Op jaarbasis leidt de koppeling tot een energiebesparing van 2,4 miljoen Nm3 per jaar. Dit is gelijk aan het verbruik van circa 1.500 huishoudens. Hiermee wordt tevens per jaar ongeveer 4.300 ton minder CO2 uitgestoten. 

Meer informatie