Klimaattop

Gepubliceerd op: 18 mei 2018 15:49

Zeeland houdt samen met Noord-Brabant en Limburg op 4 juni een klimaattop voor Zuid-Nederland.

Doel van de klimaattop is om krachten te bundelen en vaart te zetten achter alle inspanningen die nu al op veel plaatsen worden gedaan. De netwerkbijeenkomst voor bestuurders, ondernemers en maatschappelijke organisaties biedt ook volop mogelijkheden om elkaar te inspireren en te komen tot nieuwe creatieve vormen van aanpak. Aan het eind van de dag moet er een zo concreet mogelijk actieprogramma liggen, dat namens Zuid-Nederland kan worden aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Zo kan de opbrengst van Klimaattop Zuid een bijdrage leveren aan de realisatie van het landelijke klimaatakkoord.