Klimaatafspraken op zijn Zeeuws

Gepubliceerd op: 3 september 2018 09:35

De transitie naar duurzame energie is een grote opgave, die Zeeland breed wil oppakken. De Provincie organiseerde een brede energiedialoog, waaruit is gebleken dat veel partijen samen aan de slag willen. De ambities voor de opwekking van duurzame energie, maatregelen in en om gebouwen en energiesystemen lees je hieronder.

Opwekking duurzame energie

De opgave is om in 2030 tweeduizend megawatt zonne-energie en duizend megawatt (MW) extra windenergie aan te leggen. In 2025 willen we 50-100 MW aan getijdenenergie hebben. Daarnaast moet er een oplossing komen voor het energienetwerk (balansregulering met vraagsturing en opslag).

Gebouwde omgeving

De uitgesproken is ambitie is een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2045: bedrijventerreinen al in 2030, maatschappelijk vastgoed in 2040, en woningen en verblijfsrecreatie in 2045.

Energiesystemen

De ambitie van het netwerkbedrijf is een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk energienet in 2050. Hiervoor is het nodig om nĂș al na te denken over welke energiedrager en welk transportsysteem.