Ken je YESC al?

Gepubliceerd op: 17 mei 2019 13:41

Energie Zeeland werkt mee aan de Young Society Energy Challenge, YESC, in 2019.

Wat is YESC?

YESC is bedacht door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Al vanaf 1769 schrijft het Genootschap prijsvragen uit. En ter ere van hun 250ste bestaan, komt er dit jaar na een pauze van 100 jaar op 15 juni aanstaande een nieuwe prijsvraag, de YESC.

YESC daagt alle Zeeuwse jongeren uit om met creatieve oplossingen te komen voor de overstap naar duurzame energie. En dit in de Genootschapstraditie van breed kijken, vrij denken en probleemoplossend werken. De vroege Genootschappers combineerden techniek met andere wetenschappen om zo vrij en breed mogelijk te denken.

Voortraject: Inspire the teacher

Het was een zeer geslaagde en goed bezochte inspire-the-teacher bijeenkomst 16 mei op de HZ UAS in Middelburg. Bijna alle Zeeuwse scholen van het voortgezet onderwijs en alle 17+ instellingen waren ruim vertegenwoordigd.

Er werd afgetrapt met een inspirerend optreden door leden van de Kunstbende, Martijn Hamelink van Enduris gaf een duidelijke uitleg over de energietransitie en de RES. En uiteraard werden de contouren van de wedstrijd verder uitgelegd. Er werd afgesloten met een subsessie per opleidingsniveau en een drankje.

Gezien het enthousiasme vandaag hebben we alle er vertrouwen in dat er na de zomervakantie hard gewerkt gaat worden aan de YESC!