HZ studenten spelen met Stroom(ing)

Gepubliceerd op: 7 juli 2017 15:48

Het lectoraat Delta Power (HZ) gaat aan de slag met het project "Spelen met Stroom(ing)". Dit project richt zich op een flexibele inzet van een getijcentrale.

Er wordt onderzocht hoe een getijcentrale optimaal technisch ingericht kan worden voor de inkoop, opslag en verkoop van elektriciteit. Tegelijkertijd worden pieken in het elektriciteitsnet voorkomen. Er wordt niet alleen gekeken naar maximale economische winst, maar ook naar zo groot mogelijk positief effect op ecologie in het gebied waar de centrale staat. De uitkomsten van het project zullen bijdragen aan een zo energieneutrale samenleving.