Energie uit afvalwater

Gepubliceerd op: 26 juli 2017 14:12

Waterschap Scheldestromen wil dat dat de zuivering van rioolwater vanaf begin 2018 meer stroom oplevert dan verbruikt. Tot nu toe kost het schoonmaken van het Zeeuwse afvalwater juist veel energie.

Met innovatieve technieken wordt het energieverbruik bij het schoonmaken van het afvalwater omlaag gebracht. En daarnaast wordt er, dankzij nieuwe motoren, meer stroom opgewekt met het biogas dat bij het zuiveren ontstaat.