Elektriciteit uit water in Zeeland

Gepubliceerd op: 25 februari 2020 16:09

De grootste kansen om ‘blauwe energie’ te winnen, liggen in Zeeland bij de Grevelingendam en de Philipsdam. Zogenoemde blauwe energie is elektriciteit die uit water kan worden gewonnen op plaatsen waar een zoute en zoete waterstroom elkaar ontmoeten.

Zoet ontmoet zout

Er worden al plannen gemaakt voor de bouw van een blauwe energiecentrale in Zeeland. Dat is een elektriciteitscentrale die energie opwekt met behulp van zout en zoet water. Daarover zijn gesprekken gevoerd met REDstack, het bedrijf achter die nieuwe technologie.

Met omgekeerde electrodialyse (Reversed Electrodialysis-RED) worden membranen gebruikt die alleen maar zoutionen (Na+ en Cl-) doorlaten. Deze stromen van het zoute naar het zoete water. Door vervolgens Na+ en Cl- verschillende kanten op te laten stromen, ontstaat Na+rijke vloeistof resp. Cl-rijke vloeistof. Tussen deze vloeistoffen heerst een spanningsverschil, een potentiaalverschil, dat benut kan worden voor energieopwekking.