Welkom op Energie Zeeland | de digitale etalage energie | www.energiezeeland.nl | op Facebook | op Twitter | Vragen of suggesties? > Contact

 • Wonen zonder aardgas

  In 2030 moet het gasverbruik fors minder zijn. Is de aanschaf van een nieuwe cv-ketel nog aan te bevelen? Of is het slimmer om nu al (stapsgewijs) te kiezen voor duurzame verwarming?

 • Mobiliteit in de toekomst

  Met lopen of fietsen gebruik je alleen energie van jezelf. Duurzamer kan niet.
  Bij transport van mensen en materialen komt CO2 vrij. CO2 is een van de veroorzakers van de opwarming van de aarde.
   

 • Duurzame sportverenigingen

  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de samenleving. Sporten is gezond, en bovendien is een vereniging een mooie plek om vrienden te maken. Toch wordt het voor clubs steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Gemeentelijke lasten blijven stijgen, evenals de energiekosten. Subsidies en kantine-inkomsten lopen terug. Ook zijn sponsoren steeds moeilijker te vinden.

 • Energie en afval, een kringloop?

  Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

 • Duurzame festivals

  In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)afval, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. 

 • Energiebesparing

  Goed gevoel, goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Efficiënt met energie omgaan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Resultaten zijn soms eenvoudig te bereiken. Begin bij jezelf: je huis, vervoermiddel, werkplek, omgeving. Uit onderzoek blijkt dat het consumptiepatroon van Nederlanders vergeleken met andere Europese landen een groot beslag legt op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond. Tips voor besparing van energie en geld kun je in dit dossier volop vinden.

 • Energie uit water

  Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. 

 • Energiebronnen

  Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Kiezen we voor fossiel, hernieuwbaar of duurzaam? Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

 • Zonne-energie

  De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

 • Slimme innovaties

  Het aandeel duurzame elektrische energie in de totale energievoorziening neemt de komende jaren sterk toe. Bovendien is het zo dat steeds meer partijen energie gaan leveren. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer en distributie. Deze uitdagingen leiden tot innovatieve ontwikkelingen.

Uitgelicht

 • Favoriet van de maand

  • De kracht van Zeeuwse energie

   Les- en (voor)leesboek voor basisschoolleerlingen en leerkrachten over alles wat betrekking heeft op de energietransitie en de versnelling daarvan in Zeeland, verdeeld over vier thema's, Anders wonen,...

   Gedrukt boek

   Bekijk details van De kracht van Zeeuwse energie

 • Aanwinsten

  • Darwins cijferslot

   Frans W. Saris

   Essays over problemen met betrekking tot energie en klimaat, biodiversiteit en voedsel, vrede en veiligheid, en mogelijke oplossingen voor duurzame ontwikkeling.

   Gedrukt boek

   Bekijk details van Darwins cijferslot

  • De energietransitie

   Marco Visscher

   Bijdrage aan het lopende debat over de keuzes voor de toekomstige energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelstellingen, waarbij de auteur kiest voor kernenergie.

   Gedrukt boek

   Bekijk details van De energietransitie

  • Gebroken kringlopen

   Ronald Rovers

   Onderzoek, pleidooi en voorstellen voor een duurzamer gebruik van grondstoffen en milieu.

   Gedrukt boek

   Bekijk details van Gebroken kringlopen

  • Bekijk details van Non solus: nieuwe energie voor Nederland (en de wereld)

  • An inconvenient sequel

   Al Gore wordt gevolgd bij zijn strijd om aandacht voor klimaatverandering en zijn pleidooi voor technologische vernieuwing.

   Film

   Bekijk details van An inconvenient sequel

Aanraders

Nieuws

 1. Wint jouw idee op duurzame dinsdag?

  De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer...

  28 april 2020

  Bekijk details van Wint jouw idee op duurzame dinsdag?

 2. Kolencentrales moeten minderen

  De elektriciteitsproductie van drie kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte wordt nog dit jaar fors verlaagd om de CO2-uitstoot te verminderen.

  2 april 2020

  Bekijk details van Kolencentrales moeten minderen

 3. Drijvende zonneparken

  Drijvende zonneparken winnen terrein, met Nederland als koploper in Europa.

  24 maart 2020

  Bekijk details van Drijvende zonneparken

 4. Huishoudens betalen bijna 10 procent minder voor energie

  De energierekening van de meeste huishoudens bestaat uit de gas- en elektriciteitsrekening. De hoogte ervan wordt bepaald het verbruik, de belasting en de prijs van gas en elektriciteit.

  12 maart 2020

  Bekijk details van Huishoudens betalen bijna 10 procent minder voor energie

 5. Eerste waterstofwijk in Nederland

  Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, conceptontwikkelaar LiveFree en de gemeente Hoogeveen realiseren samen Nederlands eerste woonwijk op waterstof: Van der Veen erf.

  25 februari 2020

  Bekijk details van Eerste waterstofwijk in Nederland

 6. Doe de energiesubsidie check

  Particuliere woningeigenaren die aan de slag gaan met energiebesparende en -opwekkende maatregelen kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van een aantal (subsidie)regelingen.

  28 januari 2020

  Bekijk details van Doe de energiesubsidie check

 7. Januari 2019 was een topmaand voor duurzame energie

  Dat komt vooral door het rendement van windparken: die produceerden de meeste stroom in december, januari en maart.

  2 januari 2020

  Bekijk details van Januari 2019 was een topmaand voor duurzame energie

 8. Energiestrijd zorghuizen

  Met de winter weer voor de deur zijn de zorgorganisaties Aveleijn, ZuidOostZorg, Atlant, Gemiva SVG, Vivent en Zorggroep Noord West Veluwe druk bezig met de voorbereidingen van de Energiestrijd. En iedereen...

  28 november 2019

  Bekijk details van Energiestrijd zorghuizen

 9. Klimaatverandering heeft gevolgen voor volksgezondheid

  ‘Als de planeet onze patiënt was, zouden we zeer bezorgd zijn’. Dat zegt Professor Sir Andy Haines in Medisch Contact en op een congres in de Rode Hoed in Amsterdam.

  21 november 2019

  Bekijk details van Klimaatverandering heeft gevolgen voor volksgezondheid

Nieuws

Vraag of suggestie?

Actueel in Zeeland

 1. Zon en warmte in Zeeland

  Alle bijeenkomsten van Het Zon Effect en Het Warmte Effect zijn door de maatregelen tegen Corona geannuleerd. Maar de inkoopacties waarvan je kunt profiteren lopen nog wel door. Ook staan de teams voor...

  28 april 2020

  Bekijk details van Zon en warmte in Zeeland

 2. Gaat testcentrum getijdenenergie Grevelingendam door?

  Het testcentrum van de getijdencentrale in de Grevelingendam is op zoek naar participanten om in 2020 nog te kunnen starten.

  14 april 2020

  Bekijk details van Gaat testcentrum getijdenenergie Grevelingendam door?

 3. Zeeland heeft als eerste regio een Regionale Energie Strategie

  In de RES staat hoe Zeeland in de komende decennia overschakelt op schone energiebronnen en energie bespaart.

  24 maart 2020

  Bekijk details van Zeeland heeft als eerste regio een Regionale Energie Strategie

 4. Sportaccommodatie van het jaar staat in Wolphaartsdijk

  Reclameborden langs het voetbalveld die zonne-energie opvangen, verwarming en verlichting die pas aanspringen als de voetballers de kleedkamers binnenstormen en deelauto's. Voetbalvereniging Wolfaartsdijk...

  12 maart 2020

  Bekijk details van Sportaccommodatie van het jaar staat in Wolphaartsdijk

 5. Waterschap wordt energieneutraal

  De komende jaren installeert waterschap Scheldestromen duizenden zonnepanelen op zijn rioolwaterzuiveringen en eigen terreinen. De Algemene Vergadering van het waterschap heeft hiervoor 4,4 miljoen euro...

  27 februari 2020

  Bekijk details van Waterschap wordt energieneutraal

 6. Elektriciteit uit water in Zeeland

  De grootste kansen om ‘blauwe energie’ te winnen, liggen in Zeeland bij de Grevelingendam en de Philipsdam. Zogenoemde blauwe energie is elektriciteit die uit water kan worden gewonnen op plaatsen waar...

  25 februari 2020

  Bekijk details van Elektriciteit uit water in Zeeland

 7. Onderzoek naar de Zeeuwse energietransitie

  University College Roosevelt (UCR) in Middelburg gaat onderzoek doen naar de regionale energietransitie. De UCR krijgt 400.000 euro om het onderzoek uit te voeren.

  2 januari 2020

  Bekijk details van Onderzoek naar de Zeeuwse energietransitie

 8. Prefabhuurwoningen met warmtepomp

  Zeeuwse bouwers zijn ‘beretrots’ op prefabwoningen van ’t Vrije Woonblok in Yerseke, aldus kopt de PZC.

  28 november 2019

  Bekijk details van Prefabhuurwoningen met warmtepomp

 9. Inzendingen YESC zijn bekend

  Alle inzendingen voor de Young Energy Society Challenge zijn binnen.

  21 november 2019

  Bekijk details van Inzendingen YESC zijn bekend

Actueel in Zeeland

Partners

Agenda

 1. Dag van de duurzaamheid op scholen

  Op vrijdag 9 oktober 2020 is het de Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs en wordt er op duizenden basisscholen weer voorgelezen! Kinderen maken de tekeningen voor het boek.

  9 oktober 2020

  basisscholen in heel Nederland

  vr 09 okt

Meer

Info voor werkstukken en presentaties

Energiebronnen

Hier vind je informatie voor je werkstuk of spreekbeurt. Ingedeeld naar basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2.

Boeken, websites, filmpjes en animaties over alle energiebronnen, over zonne-energie, windenergie, aardgas, aardolie, biomassa, elektriciteit, kernenergie, steenkool. Maar ook informatie over afval, broeikaseffect en meer.

 • Young Energy Society Challenge 2019

  Ruim 450 Zeeuwse jongeren hebben meegedaan en samen of individueel een oplossing ingestuurd voor de overstap naar duurzame energie. In totaal zijn er 120 oplossingen ingestuurd. De prijswinnaars zijn bekend! 

 • Winnaars van de finale

  De finale van de zesde Energy Battle Zeeland was op 20 februari 2019 in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. De jongerenjury en de vakjury kozen de winnende teams.

 • Energy Battle 2017-2018

  Duurzaam leven zonder aardgas. Dat was het motto van de Energy Battle 2017/2018. De finale van de wedstrijd voor het voortgezet onderwijs in Zeeland is gehouden op woensdagavond 28 februari in het Auditorium van ZB in Middelburg. 

Zeeuws Energieakkoord

Duurzaam bouwloket