Artistieke vriendschappen

Van toen tot nu In de kunstgeschiedenis en ook nu nog zijn vele voorbeelden te vinden van bijzondere vriendschappen tussen kunstenaars. Ze werken samen, inspireren elkaar, discussiëren en corresponderen met elkaar, en sommige vriendschappen eindigen weer.. In dit artikel zijn een aantal artistieke vriendschappen tussen opmerkelijke kunstenaars van toen en nu uitgelicht.

Van Gogh en Gauguin
De vriendschap tussen de kunstenaars Vincent van Gogh en de Franse Paul Gauguin was legendarisch. Beide kunstenaars inspireerden elkaar, maar kun karakters botsten enorm. Ze waren bezield door het zoeken naar de oprechtheid en zuiverheid van eenvoudige mensen die niet door de beschaving en het moderne stadsleven waren aangetast. Ze brachten samen 9 weken door in Het Gele Huis in Arles, Frankrijk. Ze kregen ruzie om een vrouw en Vincent van Gogh sneed zijn oor eraf. Kort hierna is hij opgenomen in een inrichting.

In het boek Het Gele Huis van Martin Gayford worden deze 9 weken beschreven.

Rubens en Brueghel
Het is niet echt bekend dat veel kunstwerken in de 16e eeuw gemaakt werden door meerdere kunstenaars. Een mooi voorbeeld hiervan is de artistieke vriendschap tussen Peter Paul Rubens en Jan Brueghel de Oude. Zij werkten samen aan schilderijen, die de hoogtepunten vormden van beide carrières. Rubens schilderde de figuren terwijl Brueghel de landschappen en flora en fauna voor zijn rekening nam. Er zijn zo’n 25 schilderijen bewaard gebleven. Lees het verhaal over deze samenwerking. In het boek Rubens & Brueghel - een artistieke vriendschap worden de belangrijkste gezamenlijke schilderijen bijeengebracht en besproken.

Theo van Doesburg en Anthony Kok
Theo van Doesburg was kunstenaar en medeoprichter van de Nederlandse groep de Stijl en bevriend met Anthony Kok, dichter en wijsgeer. Beide hadden een grote passie voor kunst, cultuur en wetenschap. Onder invloed van Van Doesburg experimenteerde Kok met het schrijven van klankpoëzie (gedichten begeleid door piano). In die tijd richtten zij samen het tijdschrift ‘De Stijl’ op, waarin ze hun opvattingen over de moderne beeldende kunst en literatuur konden ventileren.


Over hun vriendschap is het boek 'De Stijl in Tilburg' verschenen. Tussen Van Doesburg en Kok was een briefwisseling gaande. Hierin werd verslag gedaan over ontmoetingen, plannen en lezingen. Alied Ottevanger heeft de briefwisseling gebundeld in een boek. Lees het artikel uit het Parool over deze bijzondere vriendschap.

Emio Greco en Pieter C. Scholten
Emio Greco is danser en choreograaf en Pieter C. Scholten is regisseur. Ze ontmoetten elkaar in de jaren 90, raken bevriend en besluiten samen te gaan werken. Hun karakters verschillen enorm, maar ze delen dezelfde artistieke belangstelling. Beiden waren ontevreden over het dansaanbod. Het duo ontwikkelde een nieuwe danstaal die fragieler is en waarin het lichaam centraal staat. (Bron: Het Parool)

Bekijk een interview dat met Emio Greco en Pieter C. Scholten over hun vriendschap gaven tijdens het congres Friends 2011.

Nog meer voorbeelden
Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ organiseerde eind 2011 de manifestatie FRIENDS! Een manifestatie waarin de actuele betekenis van vriendschap in kunst, wetenschap en samenleving centraal staat. Als opwarmertje verscheen een uitgave waarbij verschillende kunstenaars uitleggen hoe belangrijk het is om samen te werken met vrienden binnen de kunstensector.