Wat is duurzame architectuur?

Duurzaamheid is de balans tussen ecologische, economische en sociale belangen voor het heden en de toekomst. Bij duurzame architectuur bepalen architecten welk aspect zij het belangrijkst vinden. De ene legt de nadruk meer op het gebruik van duurzame materialen, de ander vindt het verminderen van vervoerskosten een prioriteit. Maar een overeenkomstig element is het gebruik van duurzame materialen en een hoge energiebewustheid.

Noodzaak
Duurzame architectuur is geen holle trend, maar een noodzaak en een oplossing voor steeds groter groeiende problemen. Met het oog op natuurbehoud is er steeds minder land beschikbaar voor de bouw. Daarnaast zijn de grondstoffen van de aarde aan het opraken.

Werkelijk duurzaam?
“De meest ‘duurzame’ vorm van architectuur is stoppen met bouwen”, vindt architect Dirk van Gestel. “Want elke verbouwing vraagt wat van de aarde: 60% van al het verkeer op de weg is bouwgerelateerd (vervoer van bouwvakkers, architecten, materialen, etc.). Maar stoppen met bouwen is een illusie, vernieuwing is niet tegen te houden en mensen zijn gewend aan het luxe leven. Ter vergelijking: 100 jaar geleden leefden 4-persoonsgezinnen in ruimtes waar mensen tegenwoordig in hun eentje wonen.”

Beperking van belasting
Het realistische doel van duurzame architectuur is om, op een manier te bouwen, die de aarde zo min belast. Veelgebruikte oplossingen zijn het renoveren van bestaande complexen, het gebruik van duurzame materialen en energiebewuste technieken gebruiken.


 

Terug naar dossier: Duurzame architectuur