Community art projecten

Wereldwijd zijn er talloze voorbeelden van community art te vinden. Bijvoorbeeld het International Community Arts Festival Rotterdam (ICAF) en BigHart. Maar ook in Nederland wijken veel kunstenaars uit naar community art. In dit artikel lees je meer over enkele voorbeelden.

International Community Arts Festival Rotterdam (ICAF)
Het ICAF nodigt buitenlandse en Nederlandse kunstenaars en kunstorganisaties uit om eigen projecten te tonen. En om in Rotterdam community art projecten te maken met bewoners. Daarnaast zijn er workshops en een symposium. Het doel van het festival is de discussie aan te moedigen voor de ontwikkeling en het belang van community art. Het Cultureel Persbureau interviewde Eugene van Erven (artistiek leider) en Margreet Bouwman (teamlid) over 5 projecten.

Het ICAF is een initiatief van het Rotterdams Wijktheater, dat al sinds 1992 theatervoorstellingen door en voor bewoners van de Rotterdamse wijken maakt. 

Big hART
Een van de gasten van ICAF 2011 was de uit Australië afkomstige Big hART. Deze groep is een langdurige relatie aangegaan met een Aboriginalgemeenschap waarmee onder andere een theatervoorstelling is gemaakt. Deze voorstelling is in de prijzen gevallen tijdens het Sydney Festival. Hierdoor is er een nationale discussie aangewakkerd over de situatie van deze groep wat zelfs het parlement bereikte.

T+HUIS Eindhoven
Wat dichter bij huis vind je het T+HUIS. Deze social design organisatie is opgericht door een aantal designers en speelt in op de vraag van de buurt Oud Woensel in Eindhoven. De ontwerpers passen design-denken toe op educatieve en maatschappelijke vraagstukken. Hierbij heeft elke belanghebbenden van een project een stem. Het T+HUIS organiseert bijvoorbeeld wekelijks activiteiten voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Daarnaast maakt ze projecten op stedelijk niveau voor jongeren. Het verkleinen van achterstanden bij kinderen is één van de doelen. Hierbij wordt sport, taal, techniek, natuur, muziek en culturele activiteiten als middel ingezet. Een 'leefbare wijk' en 'sociale duurzaamheid' zijn belangrijke speerpunt van het T+HUIS.

Yo! Opera
Yo! Opera laat jonge mensen kennis maken met opera. Ze organiseren iedere twee jaar een internationaal jeugd operafestival in Utrecht. En ze maken samen met jongeren en makers projecten en nieuwe opera’s. Hierin zoeken ze naar nieuwe vormen van opera, naar een opera die iets toevoegt aan de wereld.

STUT Theater
Het STUT Theater begon in 1977 als activistische theatergroep, bedoeld om mensen die normaal weinig gehoord worden een stem te geven. Nog altijd maken ze vanuit hun thuisbasis Utrecht voorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de verhalen en ervaringen van de spelers. Dit zijn geen professionele acteurs, maar mensen die niet of nauwelijks met theater te maken hebben en die hun eigen verhaal willen delen.

Meer weten?
De website Community Art Brabant is voor alle professionals en geïnteresseerden in community art, met informatie over vele projecten.


Foto, bron: Big hART