Community art in Nederland

Community art projecten zijn kunstprojecten die rondom sociale vraagstukken worden georganiseerd. Hierbij is er altijd samenwerking met een groep bewoners uit een wijk of een specifieke doelgroep. Vooral die groepen die niet veel met kunst en cultuur in contact komen. Denk hierbij aan jongeren, kinderen en ouderen.

Bij een community art project gaan mensen, onder leiding van kunstenaars, creatief aan de slag. De doelstellingen van een project zijn zowel sociaal (bijvoorbeeld verbindingen aangaan in een wijk) als artistiek. Hierbij zijn de artistieke aspecten leidend. Vaak zijn community art projecten geïnitieerd door de overheid of een woningbouwvereniging. Ook zie je dat kunstenaars zelf het initiatief nemen om een project te starten. Meestal omdat ze een sociaal onderwerp onder de aandacht willen brengen. Community art wordt gekenmerkt door een mix van meerdere kunstdisciplines en werkvormen.

Ontstaan
Community art bestaat al enkele decennia. Sinds de jaren zestig zijn groepen Engelse kunstenaars er actief mee bezig. Ze vroegen hiervoor geld aan bij de Arts Council, die niet wist hoe hiermee om te gaan. Uiteindelijk is er een aparte subsidiepot voor community art vrijgemaakt. In Nederland dook de term voor het eerst op in de cultuurnota 2005-2008. (Bron: Wikipedia)

De eerste community art projecten werden gestart door individuele kunstenaars. Hierna is dit veelal overgenomen door kunstenaarsgroepen en –initiatieven. De term 'community art' komt nu veelvuldig voor in beleidsnota’s. Voorbeelden van community art kun je vinden in dit artikel.

Community Arts Lab XL
In 2010 is het landelijk initiatief Community Arts Lab XL opgericht. Dit laboratorium voor kunst en samenleving heeft als doel een beter productieklimaat voor community art te organiseren. Daarnaast wil het de sector helpen te professionaliseren, legitimeren en verankeren. Cal XL is een samenwerkingsverband van ZIMIHC (Huis voor Amateurkunst) met zes landelijke organisaties. Community art projecten hebben geen structurele subsidies. Die worden veelal per project toegekend. Deze vorm van kunst is daardoor erg kwetsbaar. Dit maakt het extra noodzakelijk dat er een landelijke organisatie is opgericht voor community art.

Foto: Kijk Die Wijk, project van Irma Bulkens en Inge Korten (Makershuis). Gemaakt door: Annelies Uittenbogaard