Zelf animaties maken

Met een computer of smartphone bij de hand kan iedereen op eenvoudige manier zelf een animatie maken. Verschillende tools bieden ondersteuning voor de verschillende vormen van animatie, als de stop- motion of tekenfilm. Waar moet je rekening mee houden om van je eigen animatie een succesvol exemplaar te maken?

Storyboard

Een animatie maken is tegenwoordig een digitaal proces, maar het begint ouderwets met potlood en papier. Met het maken van een storyboard bedenk je vooraf hoe je het verhaal in beeld brengt. Welke scenes zijn nodig? En hoe lang duren ze? Zie je de personages van dichtbij of veraf? Hoe ziet de achtergrond er uit? Klik hier voor voorbeelden van de storyboards van animatiefilmer Paul Driessen. 

Geluid

Geluid bepaalt de helft van de film. Muziek, achtergrondgeluid en gesproken woorden helpen om de te creëren werkelijkheid tot leven te laten komen. Een grote moeilijkheid met sprekende personages is dat het geluid van de tekst synchroon moet lopen met de beweging van de mond – vooral wanneer er gestreefd wordt naar een realistische weergave.

De film 'De monnik en de vis' van Michael Dudok de Wit illustreert prachtig hoe muziek en beeld kunnen samen gaan. De kracht van het omgevingsgeluid blijkt uit '16 mm' van Christa Moesker.  

Animatieprincipes

Waar moet je nog meer rekening mee houden als je een animatie maakt? Enkele belangrijke principes:
- Timing: een basisregel is dat een beweging ingebed moet zijn tussen 2 momenten van stilstand. Wanneer je in een nieuwe situatie komt, heb je als kijker doorgaans zes beelden de tijd nodig om deze te kunnen overzien. Deze tutorial gaat uitgebreid in op het aspect timing.  
- Dynamiek: een simpel natuurkundig principe om een beweging natuurgetrouw te laten lijken is dat er dynamiek in moet zitten. Dat wil zeggen dat een beweging langzaam begint, dan versnelt en weer langzaam eindigt.
- Anticipatie: voordat een beweging in gang gezet wordt, maakt het een tegenoverstelde inleiding. Voordat je springt, ga je eerst wat door de knieën. Voordat je iets naar voren gooit, beweeg je eerst naar achteren.
- Overdrijving: als in een tekenfilm een poppetje hard weg rent, blijft het eerst met trappelende benen in de lucht hangen, om daarna als een pijl uit de boog weg te schieten. De gouden regel in animatie is, dat het niet overdreven genoeg kan.

Kijk hier voor meer informatie over de animatieprincipes. 

Zelf aan de slag

Op internet is een grote hoeveelheid (gratis) online tools te vinden waarmee je een eigen animatiefilm kunt maken. Een selectie:

Om eens rustig wat uit te proberen kan je met Flipbook een simpele animatie tekenen. 
Go! Animate voor het maken van 2D animatiefilms.
Xtranormal voor het maken van 3D animatiefilms.
iMotion om een stop-motion film te maken met de iPad of iPhone.
MonkeyJam was oorspronkelijk ontwikkeld om potloodtekeningen te animeren, maar kan ook gebruikt worden voor stop-motion films.
En ook met Helium Frog kan je een stop-motion film maken. 

Klik hier voor een overzicht van meer software en online tools voor het maken van animatiefilms.  

 

Tekst: Mirjam van Gogh, 17 maart 2015.