De hedendaagsche banketbakker

Uit: De hedendaagsche banketbakker : nieuw handboek voor banket- en koekbakkers, bevattende 434 recepten, waaronder vele nieuwe; beknopt doch volledig zamengesteld, na eene ruim dertigjarige beoefening. (1851)

Zie catalogus

 

Foto: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam