Growing Green Houses

De focus op levende structuren in architectuur en bouw vraagt om een volledig andere benadering van zowel het ontwerpproces als ook de realisatie. Slow-food is inmiddels de meesten wel bekend, slow-architecture daarentegen nog nauwelijks. Dit levert zeer inspirerende en mind-shifting discussies op die we in toekomst binnen het begeleidende process graag met geinteresseerden delen.

Kun je ueberhaupt spreken over “bouwen”, terwijl het in feite om “planten” gaat. En wat zijn de consequenties hiervan in bouwkundige, juridische of procestechnische context? In welke relatie staat onderhoud tot zorg, gelden dezelfde comfort-eisen als in reguliere gebouwen of geeft de natuur de haalbare ambities aan. Wanneer spreek je over verkrachting van architectuur en wanneer over verkrachting van natuur? Is het een bedreiging of een kans?

Growing Green Houses