Bouw van een schokbetonnen boerderijschuur

Na de oorlog was al snel duidelijk dat het enorme bouwprogramma voor de Noordoostpolder niet gehaald zou worden met traditionele bouwwijzen. Gedwongen door de omstandigheden werd besloten voor de bouw van boerderijschuren over te gaan op een montagebouw-systeem. Deze schuren bestaan uit geprefabriceerde onderdelen van schokbeton. In zes dagen tijd kon een team van zes man deze montageschuur of schokbetonschuur met behulp van een kraan op een van te voren op de bouwlocatie gestorte fundering in elkaar zetten.

Bron: YouTube - Nieuw Land Erfgoedcentrum