City Hotels in Amsterdam

In Amsterdam zijn het afgelopen decennium zo'n honderd hotels geopend. Meer dan de helft werd gehuisvest in gebouwen met een bijzondere culturele of monumentale waarde.

Leestips over hotels

Veel van deze 'stadshotels' hebben publiek toegankelijke voorzieningen zoals expositieruimtes. In lijn met internationale trends. Tot 12 april 2015 is bij Arcam een expositie te zien over deze Amsterdamse City Hotels.