Gebruikte bronnen

Hieronder worden de voor dit themadossier over Spinoza geraadpleegde bronnen vermeld. Als eerste worden de boeken en tijdschriftartikelen vermeld en daarna de digitale bronnen en tot slot is er een verantwoording van de gebruikte foto's en afbeeldingen.

Geraadpleegde boeken en tijdschriftartikelen

Simon van Adelberg – De Marranen; de geschiedenis van Portugezen uit Spanje. Baarn, Ten Have, 1977.
ISBN 9025941087

Maarten van Buuren - Spinoza; vijf wegen naar de vrijheid. Amsterdam, Ambo/Anthos, 2016.
ISBN 9789026333958.

I.H. van Eeghen – De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 Deel IV Gegevens over vervaardigers, hun internationale relaties en de uitgaven N-W; papierhandel, drukkerijen en boekverkopers in het algemeen. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1967.

I.H. van Eeghen – De geschiedenis van het eiland Vlooienburg in: ‘Maandblad Amstelodamum’ 40 (1953) 2; p. 17- 23.

Lydia Hagoort. Het Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel: de begraafplaats van de Portugese Joden in Amsterdam 1614-1945. Hilversum, Verloren, 2005.
ISBN 9065508619

H.G. Hubbeling – Spinoza. Baarn, Ambo 1989.
ISBN 9026309562

Jonathan I. Israel – Radicale Verlichting; hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden. Franeker, Van Wijnen, 2005.
ISBN 9061942397

Jan Knol – Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden voor iedereen. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2007.
ISBN 9789028421943

Steven Nadler – Spinoza. A life. New York, Cambridge University Press, 1999.
ISBN 9780521002936

Roger Scruton – Spinoza. Rotterdam, Lemniscaat, 2000. (Kopstukken Filosofie)
ISBN 9056372807

J.W.T.E. Sikkes – Spinoza; leer en leven. Wassenaar, Servire, 1976; 2de dr.
ISBN 9060775511

Spinoza; kernmomenten in zijn denken; met medew. Van F.D.A. Vleeskens, W.N.A. Klever, M.J. Petry, J.G. van der Bend en J. Sperna Weiland. Baarn, Het Wereldvenster, 1977.
ISBN 9029396466

Paul Strathern – Spinoza in 90 minuten. Haarlem, Holland, 1998.
ISBN 9025108172

A. Vloemans – Inleiding tot Spinoza; 4de herz. dr. Den Haag, Van Stockum, 1953.

Theun de Vries – Spinoza; biografie. [Baarn], de Prom, 1991.
ISBN 9068012924

Het XYZ van Amsterdam; onder red. van Roland van Tulder, Gerrit Vermeer, Jan Vonk, Carolus van Doomen, Herman.
Amsterdam, Selexyz Scheltema, 2008.
ISBN 9789086801282

Verantwoording foto's en afbeeldingen

Via Wikicommons, Flickr en Picryl:

Wapen Espinosa de Los Monteros

Maimonides

Reconquista

Sefardische migratie

Unie van Utrecht (Joseph Denis Odevaere; Collectie Rijksmuseum)

Portret van Spinoza (onbekend; ca. 1665; Collectie Herzog August Bibliothek Wolffenbüttel)

Torah (Foto: Lawrie Cate)

Spinoza op bankpapier (Foto: Paul Keller)

Synagoge Recife (Foto: Ricardo André Frantz)

René Descartes (Ets: A.B. Duhamel)

Banvloek Spinoza (Archief Portugees-Israëlitische Gemeente)

Ophanging Franciscus van den Enden (schets; onbekend)

Tractatus Theologico-Polticus

Ethica (Collectie Koninklijke Bibliotheek)

Gottfried Wilhelm Leibnitz (schilderij naar: Andreas Scheits; Collectie Paleis Herrenhausen)

Zegel van Benedictus de Spinoza (BDS) met motto 'caute'

 

Uit de beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam:

Houtgracht en Leprozengracht (foto: onbekend)

Synagoge Houtgracht (prent: Jan Veenhuysen)

Bibliotheek Ets Haim (foto: Martin Alberts)

Menasseh ben Israel (portret: Rembrandt)

Latijnsche Shool aan het Singel (prent: Jan Bulthuis)

Dirk van Hasseltsteeg (foto: C.P. Schaap)

Stadsschouwburg Keizersgracht (prent: Jacobus Verstegen)

Binnenplaats tucht- of rasphuis (prent: H. Allard)

Banpaal en het buiten Tulpenburg (prent: Jan Punt)

 

Foto’s Auteur (Fred Kolman)


Beeld Spinoza bij de Stopera (1)

Begraafplaats Ouderkerk

Graf van Michael Spinoza

Standbeeld Spinoza Rijnsburg

Beeld Spinoza bij de Stopera (2)

Beeldje Spinozahuis

Beeld Spinoza Den Haag

Interieur werkkamer Spinoza in Rijnsburg

Spinozahuis Rijnsburg

Boekenkast Christiaan Huygens op Hofwijck

Spinozahuis Paviljoensgracht

Spinoza’s Graf in Den Haag

Bureau en boekenkast Spinoza in Rijnsburg