Geraadpleegde literatuur

Geraadpleegde bronnen bij dit dossier

Boeken

Broens Ruud (samenst.) - Alias. De pseudoniemen van Simon Carmiggelt.Amsterdam, Vereniging van Carmiggeltvrienden, 2002.


Gelder, Henk van – Carmiggelt; het levensverhaal.Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1999.


S. Carmiggelt. Uit en over zijn werk.Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972.


Verhuyck, Luc en Theo Jochems – Simon Carmiggelt.Brugge etc. Orion etc. 1975. (Grote ontmoetingen nr. 2)


Witteman, Sylvia, en Thomas van den Bergh - S. Carmiggelt. Een Levensverhaal.Amsterdam, De Arbeiderspers, 1998.

Terug naar "Simon Carmiggelt"