Geraadpleegde literatuur

Voor het themadossier 'Oerknal aan het IJ' is de hieronder volgende literatuur gebruikt

Boeken en artikelen

Peter Paul de Baar – “Amstel is toch één echte rivier!”; Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski verbreekt het stilzwijgen. In: Ons Amsterdam 68 (2016) 7/8, p. 20-23.

Chris de Bont – Amsterdamse boeren; een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen. Hilversum, Verloren, 2014. ISBN 9789087044589.

Bas Kok – Oerknal aan het IJ; de geschiedenis van Amsterdam bezien vanuit Noord. Amsterdam, Oliviamedia, 2016. ISBN 9789082457506.

Foto's

De afbeeldingen zijn afkomstig uit de beeldbank van het Amsterdams Stadsarchief; behalve de foto's van de boekcover, Eye, het IJplein en Amsterdam CS en het IJ (F. Kolman; auteur)