Oerknal aan het IJ

 • Het ontstaan van Amsterdam Bekijk details

  Het ontstaan van Amsterdam wordt doorgaans gesitueerd in de 13de eeuw. In 1275 schenkt Floris V tolprivilege aan het volk dat bij de dam in de Amstel woont. De stad zou gesticht zijn door mensen uit het Amstelland. In ‘Oerknal aan het IJ’ wordt het ontstaan van Amsterdam verondersteld al in een veel eerder stadium te hebben plaatsgehad: rond 1100. Bovendien wordt de hypothese naar voren gebracht dat de stad niet aan een dam in de Amstel zou zijn ontstaan, maar aan een dam aan het Waterlandse Die....

  Bekijk details van Het ontstaan van Amsterdam

 • De kanteling Bekijk details

  De economische en grootstedelijke ontwikkeling van Amsterdam voltrok zich vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot en met de 20ste eeuw in zuidelijke richting; met als sluitstuk de Zuidas. Deze ontwikkeling lijkt in de 21ste eeuw opnieuw te gaan kantelen in noordelijke richting.

  Bekijk details van De kanteling

 • De sprong over het IJ Bekijk details

  Het college van B en W heeft op 25 mei van dit jaar het Definitieve Principebesluit Sprong Over Het IJ onderschreven. Op drie plaatsen wordt onderzocht hoe een oeververbinding het best tot stand kan komen: in het centrale deel van de IJ-oever en op de westelijke en oostelijke IJ-oevers. Hiermee lijkt een eeuwenoude wens in vervulling te gaan: een vaste verbinding tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Noord.

  Bekijk details van De sprong over het IJ

 • Geraadpleegde literatuur Bekijk details

  Voor het themadossier 'Oerknal aan het IJ' is de hieronder volgende literatuur gebruikt

  Bekijk details van Geraadpleegde literatuur