Jan van der Heijden

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de schilder, fabrikant en uitvinder Jan van der Heijden overleed. De geraadpleegde bronnen zijn niet eenstemmig over de precieze sterfdatum. Zo geven het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, de Nederlandstalige Wikipedia en veel schriftelijke bronnen 28 maart als sterfdag. Op andere websites op internet wordt echter ook 12 september gehanteerd (Wikipedia Engelse versie, Nationaal Archief, Nationaal Historisch Museum). En om het nog ingewikkelder te maken; twee in een geraadpleegde bron geciteerde 18e eeuwse bronnen vermelden zelfs 28 herfstmaand (september). In verband met zijn driehonderdste sterfdag en zijn belangrijkste uitvinding, de brandspuit, is in dit Jan van der Heijdenjaar in het Stadsarchief Amsterdam van 14 september tot 6 januari de expositie Brand! te zien.

 • Jan van der Heijden: Levensloop (1637-1712) Bekijk details

  Jan van der Heijden was negen jaar oud toen hij naar Amsterdam verhuisde. Hij was op 5 maart 1637 geboren in Gorinchem. Zijn ouders waren doopsgezind. Hun familienaam Van der Heijden wordt in 17e eeuwse documenten op zes verschillende wijzen gespeld. Hier wordt de spelling van het Jan van der Heijdenjaar aangehouden.

  Bekijk details van Jan van der Heijden: Levensloop (1637-1712)

 • Jan van der Heijden: De brandspuit Bekijk details

  In 1697 kreeg Jan van der Heijden bezoek van Peter de Grote. De Russische tsaar probeerde hem over te halen met hem mee te gaan om in Rusland de brandbestrijding te organiseren. Van der Heijden was tot ver over de landsgrenzen bekend geraakt door een belangrijke uitvinding: de brandspuit.

  Bekijk details van Jan van der Heijden: De brandspuit

 • Jan van der Heijden: Straatverlichting Bekijk details

  In 1505 verplichtte de Amsterdamse overheid de burgers na het luiden van de boevenklok, om 9 uur ’s avonds, op straat een lantaarn mee te nemen. Voor de komst van de straatlantaarn was het ’s avonds aardedonker en gevaarlijk op straat. In 1544 werd de eerste kaarslantaarn ontstoken op de Zeedijk; meer dan een eeuw later zou de straatverlichting pas door een uitvinding van Jan van der Heijden echt verbeterd worden.

  Bekijk details van Jan van der Heijden: Straatverlichting

 • Jan van der Heijden: Kunstenaar Bekijk details

  Van Jan van der Heijden zijn circa 120 stadsgezichten bekend en zo’n 90 andersoortige schilderijen en daarnaast nog tal van gravures en technische tekeningen. In 2006 werd zijn schilderij “Gezicht op de Sint Antoniespoort” bij Sotheby’s in Londen geveild voor 6,7 miljoen euro. Het jaar daarop was in het Rijksmuseum een tentoonstelling rond kunst en uitvindingen van “de Nederlandse Leonardo da Vinci” georganiseerd.

  Bekijk details van Jan van der Heijden: Kunstenaar

 • Jan van der Heijden: Tijdgenoten Bekijk details

  Als schilder was Jan van der Heijden actief in de periode van 1664 tot 1684. Hij en zijn generatiegenoten werkten in de traditie van de grote schilders uit de eerste helft van de zeventiende eeuw – Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen – maar ze waren wat nauwkeuriger in de uitvoering.

  Bekijk details van Jan van der Heijden: Tijdgenoten

 • Jan van der Heijden: Geraadpleegde bronnen Bekijk details

  Geraadpleegde literatuur bij het themadossier over Jan van der Heijden.

  Bekijk details van Jan van der Heijden: Geraadpleegde bronnen