Het Jordaanoproer

Boeken bij 'Het Jordaanoproer'

Het Jordaanoproer

Op 4 juli is het 80 jaar geleden dat het Jordaanoproer plaatsvond. De maatregel van het kabinet Colijn om de werklozensteun te verlagen leidde tot grote spanningen en een explosie van geweld. In alle Amsterdamse volksbuurten was verzet tegen het gezag en ook in andere steden, zoals Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Groningen kwam het tot verspreide ongeregeldheden. Maar de brandhaard van het oproer was de Jordaan, een volksbuurt waar men in de loop der eeuwen wel vaker in verzet was gekomen.

 • De Jordaan Bekijk details

  De Jordaan ontstond bij de stadsuitbreiding van 1613, waartoe de vroedschap op 5 maart van dat jaar besloot. Het gebied werd aanvankelijk aangeduid als “Het Nieuwe Werck”. In de 18de eeuw kwam de naam ‘Jordaan’ in gebruik. De naam wordt soms opgevat als een verbastering van het Franse woord ‘jardin’. Er zijn echter meer aanwijzingen dat ‘Jordaan’ een benaming was voor de Prinsengracht en dat de naam daarna gebruikt is voor de buurt ten westen van deze gracht.

  Bekijk details van De Jordaan

 • Op de barricaden Bekijk details

  De Jordaan was een buurt die de burgerman liever niet betrad. Tot de Rozengracht gedempt werd waren er vanuit het centrum geen doorgaande straten naar de wijk. In de Jordaan vestigden zich door de eeuwen heen tal van immigranten en dissidente gelovigen. De wijk had te kampen met drankmisbruik, prostitutie en misdaad. Het relatieve isolement bood aan de andere kant een gevoel van saamhorigheid en ook opstandigheid. In de afgelopen twee eeuwen was de Jordaan dan ook vaak het toneel van oproer.

  Bekijk details van Op de barricaden

 • De crisis Bekijk details

  De beurscrisis in New York op donderdag 24 oktober 1929 leidde tot een wereldwijde, economische depressie. De gevolgen werden in alle landen – op de Sovjet Unie na – ondervonden. Ook in Nederland leidde de economische malaise tot drastische bezuinigingen, want men wilde de staatsbegroting kloppend houden.

  Bekijk details van De crisis

 • Het Jordaanoproer Bekijk details

  Begin 1934 waren er in Amsterdam meer dan 48.000 steuntrekkers en 56% van hen was al meer dan twee jaar werkloos. Zij leidden een armoedig en uitzichtloos bestaan. Al in de loop van 1933 werd duidelijk dat zich een radicalisering onder de steuntrekkers begon af te tekenen. Het was vaak onrustig in de stad en na een geheimzinnige brand in de telefooncentrale aan de Spuistraat besloot burgemeester De Vlugt extra militaire bijstand te vragen, die in de hoofdstad werd gedetacheerd.

  Bekijk details van Het Jordaanoproer

 • Bronnen Bekijk details

  Deze literatuur hebben we geraadpleegd.

  Bekijk details van Bronnen