Geraadpleegde literatuur

Geschiedenis van de techniek in Nederland; de wording van een moderne samenleving; 1800-1890. Deel VI Techniek en samenleving. (Biografie Samuel Abraham Bleekrode p.29-32)

Hagoort, Lydia – Samuel Sarphati 1813-1866; van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer. [Amsterdam], Bas Lubberhuizen, 2012.

Hall, M.C. van – Drie eeuwen: De kroniek van een Nederlandse familie. Amsterdam, Ten Have, 1961.

Kooy, Henne van der en Justus de Leeuwe – Samuel Sarphati 1813-1866: een biografie. Amsterdam etc., Atlas, 2001.

Mak, Geert – Een kleine geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam, Atlas, 2009. 35e dr.

Paleis, Het, in de verbeelding: het Paleis voor Volksvlijt 1860-1961. Tekst Rudy Kousbroek. Samenst. Hans van der Meer & Fred Schmidt. Amsterdam, De Verbeelding, 2003.

Revis, M. – Paviljoen van glas; een Amsterdamse cavalcade. Amsterdam, Holdert & Co, 1947.

Scheffer, H.J. – Het Volksdagblad: arbeiderspers en dagbladpers. ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981.

Wennekes, Emile – Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929): ‘Edele uiting eener stoute gedachte!’. Den Haag, SDU, 1999.

Digitale bronnen:

Adolf Leonard van Gendt

James John Teding van Berkhout

Jan Eduard de Vries

Jean Joseph Jacquet

Joseph Paxton

Marius Duintjer

Nieuwe Rotterdamsche Courant 16 augustus 1864. De opening van het Paleis voor Volksvlijt

Paleis voor Volksvlijt op Pinterest

Sophie Offermans-van Hove

Tentoonstelling Museum Jan van der Togt

Utrechtse Poort en andere poorten van Amsterdam

Terug naar "Het Paleis voor Volksvlijt"