Het Paleis voor Volksvlijt

“Paleizen voor Volksvlijt! Gelukkig het land, dat ze ziet verrijzen, want volksvlijt is de voorbode, is de trouwe gezellin van voorspoed en welvaart (..)”, juicht de Nieuwe Rotterdamsche Courant op 16 augustus 1864. Op die dag, 150 jaar geleden, kreeg Amsterdam - net als Londen, Parijs en New York - een prestigieus tentoonstellingspaleis voor de producten van industrie en nijverheid. Drijvende kracht achter het tot stand komen van dit markante gebouw was Samuel Sarphati (1813-1866). 

Terug naar "Amsterdam"

 • Samuel Sarphati en de Vereeniging voor Volksvlijt Bekijk details

  Samuel Sarphati (1813-1866) groeide op in een joods middenstandsgezin uit Amsterdam. Zijn vader zat in de tabakshandel. Aanvankelijk opgeleid voor apotheker ging Samuel medicijnen studeren in Leiden, waar hij in 1839 promoveerde. Hij vestigde zich in Amsterdam als armenarts. Maar Sarphati werd vooral bekend als voorvechter van de hygiëne en oprichter van een handelsschool, een hypotheekbank, een meel- en broodfabriek, het Amstelhotel en het Paleis voor Volksvlijt. Voor het laatste gebouw deed hij...

 • De bouw van het Paleis voor Volksvlijt Bekijk details

  De zeventiende-eeuwse stadsmuur van Amsterdam had oorspronkelijk acht poorten. Ter hoogte van het huidige Frederiksplein stond rond het midden van de vorige eeuw de sterk in verval geraakte Utrechtse poort. Deze was tussen 1658 en 1664 gebouwd. Het terrein bij de poort werd gebruikt als ‘drilveld’ (exercitieterrein), er stonden cavaleriekazernes en een militair hospitaal. Daarnaast werd er bij de poort een ossen- en een varkensmarkt gehouden. Op dit gebied liet de Vereniging het oog vallen voor de...

 • De opening van het Paleis voor Volksvlijt Bekijk details

  Op 16 augustus 1864 vond de plechtige opening van het Paleis voor Volksvlijt plaats. Overal hing de vlag uit, met name in de Utrechtsestraat die leidde naar de hoofdingang van het nieuwe gebouw. Samuel Sarphati moet deze dag met gemengde gevoelens hebben beleefd. Op 26 mei was namelijk zijn vrouw Abigael Sarphati-Mendes de Leon overleden. Sarphati was een orthodoxe jood en hij nam dus de vastgestelde rouwperiode in acht. Pas op 7 juli hervatte hij zijn werkzaamheden.

 • Het dramatische einde van het Paleis voor Volksvlijt Bekijk details

  “Kous, er gebeurt iets verschrikkelijks! Het Paleis van Volksvlijt staat in brand!” Groot was de verslagenheid in 1929 over de verwoesting van het markante gebouw. De vader van Rudy Kousbroek, die op het verre Sumatra woonde, werd zelfs per telefoon op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Het Paleis voor Volksvlijt onderging hetzelfde lot als dat van New York in 1858; en ook het Britse Crystal Palace zou in 1936 in vlammen opgaan.

 • Geraadpleegde literatuur Bekijk details

  Geschiedenis van de techniek in Nederland; de wording van een moderne samenleving; 1800-1890. Deel VI Techniek en samenleving. (Biografie Samuel Abraham Bleekrode p.29-32)