Het Maagdenhuis; van weesmeisjes tot rebellerende studenten

 • De eerste jaren van het Maagdenhuis (1570-1628) Bekijk details

  In de loop van de 16de eeuw nam de bevolking van Amsterdam in rap tempo toe. Tussen 1520 en 1570 verdubbelde het aantal inwoners zelfs. De stad kreeg door verschillende epidemieën ook te maken met een groeiend aantal wezen. Het Burgerweeshuis in de Kalverstraat - thans Amsterdam Museum - bood vanaf 1520 onderdak aan de wezen uit protestantse gezinnen. Vanaf 1570 kregen katholieke weesmeisjes hun eigen onderdak en vanaf 1664 ontstond er ook nog een katholiek tehuis voor katholieke jongens aan de Weesperstraat.

 • De eerste behuizing aan het Spui (1628-1783) Bekijk details

  Op 12 augustus 1628 legde regent Pieter Pietersz. Can de eerste steen voor het nieuwe Maagdenhuis aan het Spui, dat in die dagen nog een gracht was. De regenten hadden twee huisjes aangekocht en zouden later nog enkel belendende percelen verwerven. Het pand dat nu voor het eerst als ‘Maagdenhuis’ werd aangeduid had het voorkomen van een dubbel grachtenhuis. Met de bouw was een bedrag van 12.117 gulden gemoeid.

 • De bouw van het nieuwe Maagdenhuis (1783-1800) Bekijk details

  In 1783 werd begonnen met de sloop van het Maagdenhuis. De weesmeisjes kregen tijdelijk onderdak in het Spinhuis aan de Oudezijds Voorburgwal. De bouw kon mede gefinancierd worden uit de nalatenschap van Hendrik Jacob van Naarden. Deze zeer vermogende huizenbezitter liet het weeshuis veel onroerend bezit na in Amsterdam, waaronder de panden Keizersgracht 820, Prinsengracht 1099 en Herengracht 428. Ook het landgoed Endelhoven bij Maarssen behoorde tot de nalatenschap.

 • De zusters van de Liefde (1800-1952) Bekijk details

  Omstreeks 1800 zou er een keerpunt komen in de welstand van het Maagdenhuis. Het vermogen groeide niet verder aan en de inkomsten uit huur, pacht en donaties liepen terug. Soberheid was geboden. Na de dood van Arnout Jan van Brienen in 1804 zette gaandeweg het verval in.

 • Het Maagdenhuis bezet (1969-2015) Bekijk details

  Op 7 oktober 1953 kwam het Maagdenhuis voor 2.250.000 gulden in handen van de Nationale Handelsbank. De architecten E.H. en H.M. Kraayvanger lieten de buitenzijde van het gebouw vrijwel ongemoeid; maar inwendig kreeg het gebouw een totaal nieuwe inrichting. De verbouwing was gereed in 1957, maar al in 1961 werd het kantoorpand - na een fusie van de Handelsbank met de Amrobank - verlaten. In dat jaar betrok de Universiteit van Amsterdam (UvA) het Maagdenhuis.

 • Gebruikte bronnen Bekijk details

  Voor het themadossier over het Maagdenhuis werden zowel schriftelijke als digitale bronnen gebruikt, alsmede tal van afbeeldingen. Hieronder volgen de bronnen en de fotoverantwoording.