Gebruikte bronnen

Voor het themadossier over het Amsterdam van Multatuli werden zowel schriftelijke als digitale bronnen gebruikt, alsmede tal van afbeeldingen. Hieronder volgen de gebruikte bronnen en de verantwoording t.a.v. de gebruikte afbeeldingen.

Gebruikte boeken, kranten- en tijdschriftartikelen

E. Francken - Een deftige schoolmeester; H.R. Meskendorff onderwijzer van Eduard Douwes Dekker in: Amstelodamum jrg. 73 (1986); nr. 3 (mei-juni) p. 54-63.

Arnon Grunberg – Biefstuk en waarheid; de grootheid van Multatuli in: De Volkskrant 18 februari 2020, p. V 10 –V 12.

‘Helaas, ik ben ’n Amsterdammer’, een literaire wandeling door het Amsterdam van Multatuli. Samengest. en ingel. door Jos van Waterschoot.
Amsterdam, Lubberhuizen, 1995.
ISBN 9073978475

Dik van der Meulen – Multatuli; leven en werk van Eduard Douwes Dekker. Amsterdam, SUN, 2002; 3e gecorr. dr.
ISBN 9789058752024

Multatuli – Multatuli; een zelfportret; het leven van Eduard Douwes Dekker, door Multatuli verteld. Samenst. Dik van der Meulen, Cees Fasseur, Hans van den Bergh. Amsterdam, Bakker, 2010.
ISBN 9789035134362

Hans van Straten – Multatuli, van blanke radja tot bedelman; een schrijversleven. [Amsterdam], Lubberhuizen, 1995.
ISBN 9073978386

Jos van Waterschoot – Multatuli; een iconografie. [Hoorn], Hoogland & Van Klaveren 2008; 2e dr.
ISBN 9789076347981

Gebruikte digitale bronnen

Cornelis Abramsz.

Sietske Abramsz.

Adipati

Ameland: Engel en Sietske

Bram des Amorie van der Hoeven

Marie Anderson

Hans Bayens

Bible hotel Warmoesstraat

Jan ter Borg

Rutger Brest van Kempen

Burgemeesters van Amsterdam

Canon van de Nederlandse Letterkunde

Catechisatie

Continentaal Stelsel

Correspondentieschaak Over Multatuli jaargang 28 (dl. 56-57); schaakpartijen met Zürcher en Ritter 

Doopsgezinde gemeente Amsterdam

Doopsgezinde gemeente (Bij de Zon)

Catharina Douwes Dekker

Engel Douwes Dekker

Jan Douwes Dekker

Pieter Douwes Dekker

Tine Douwes Dekker - van Wijnbergen

Willem Douwes Dekker

Abraham Doyer

Batavus Droogstoppel

A.J. Duymaer van Twist

Sietske Eeltjes Klijn

Familienamen

Franse school

Franse en Latijnse scholen

G.L. Funke

Gebouw Kas-Associatie

Mimi Hamminck-Schepel

de Ideeën

Jan Roodenpoortstoren

Japansche gesprekken

Koloniaal bestuur

Korsjespoort

Korsjespoortsteeg

Hildo Krop

Lebak

Leesbibliotheken Jos van Waterschoot – Leesbibliotheken. In: Over Multatuli jrg. 25 p. 43-44 op DBNL

Jacob van Lennep

Max Havelaar

Max Havelaar; kopijrechten

Hendrik Roelof Meskendorff

A.V. Michiels

Miljoenen-studiën

de Minnebrieven

Multatuli Huis

Munster & Zoon (adres)

Opregte Haarlemsche Courant

Over vryen arbeid in Nederlandsch Indië

Prevenant

Poolsche Koffyhuis

de Raampoort

Réveilbeweging

Joost de Ruyter Marita Mathijsen - Slaapmuts of huisdrukker; Joost de Ruyter als eerste uitgever van Max Havelaar; via UVA Digital Academic Repository

K.H. Schadd

Frits Sieger

Singelkerk

Sjaalman

Slijmering

Soeploodsoproer

Christian August Vulpius

Harmen Hendrisz. van Warendorp 

Koning Willem III

Verantwoording afbeeldingen

Wikimedia Commons

Andreas Victor Michiels Bron: Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië

Everdine Hubertine van Wijnbergen Bron: Geheugen van Nederland; foto: Letterkundig Museum

Albertus Jacobus Duymaer van Twist Bron: Eigen Haard 

Jacob van Lennep Bron: Collectie Stichting Van Lennep (Letterkundig Museum); Schilderij J.A. Kruseman (1838)

Mimi Hamminck Schepel Bron: Vrouwenlexicon - Huygens Instituut(KNAW) / UvA Bijzondere collecties

Interieur Singelkerk Foto: Gregor Helms (2009)

Exterieur Singelkerk Foto: Marion Golsteijn (2012)

Christian August Vulpius Bron: Zeitportal Goethe

Portret van Multatuli (Eduard Douwes Dekker) Portret van Multatuli (Eduard Douwes Dekker) Bron: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo

Max Havelaar Cover van de 9de druk uit 1891

Max Havelaar Cover van de 1e druk uit 1860 (uitg. J. de Ruyter)

 

Afbeeldingen uit de Beeldbank van het Stadsarchief

Portret van Multatuli
Prent: C. Mitkiewicz & Cie., Simonau & Toovey
Collectie Dreesman

Gezicht op Singel en Korsjespoort
Tekening: onbekend
Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Haarlemmerdijk omstreeks 1900
Prentbriefkaart; uitg. J.M. Alles
Collectie Stadsarchief Amsterdam; prentbriefkaarten

Haarlemmerpoort
Foto: Smit
Collectie Stadsarchief Amsterdam

De Latijnsche School Singel 453
Prent: H.P. Schouten en E. Maaskamp (eind 18de eeuw)
Collectie Stadsarchief Amsterdam; tekeningen en prenten

Noordermarkt; beeld van Wouter en Femke van Frits Sieger (1971)
Foto: Y. Spoelstra
Collectie Bureau Monumentenzorg

Het Soeploodsoproer
Tekening Gerrit Lamberts (1835)
Collectie Stadsarchief Amsterdam; tekeningen en prenten

Hotel des Pays Bas
Prentbriefkaart: Gebr. Douwes
Collectie Stadsarchief Amsterdam; prentbriefkaarten

Het (Nieuwe) Poolse Koffiehuis
Prent 1892
Collectie Stadsarchief Amsterdam; los beeldmateriaal

Het Bible Hotel
Prent: Joh. Walter (eind 19de eeuw)
Collectie Stadsarchief Amsterdam; los beeldmateriaal

Rudolf Charles d’Ablaing van Giessenburg
Prent: P. Althaus, F.M. Schalekamp
Collectie Stadsarchief Amsterdam; tekeningen en prenten

Salon des Variétés in de Nes
Tekening: Pierre Tetar van Elven (1847)
Collectie Dreesman

 

Foto’s van de auteur (F. Kolman)

Beeld van Multatuli op de Torensluis (close-up)

Urn van Multatuli

Korstjespoortsteeg; geboortehuis

Schoorsteenmantel met portret

Borstbeeld

Beeld van Multatuli op de Torensluis

Het bureau van Multatuli

 

Covers uit de Nationale Bibliotheek Catalogus 

Multatuli – Woutertje Pieterse

Multatuli – Liefdesbrieven (Privé Domein)