Het Amsterdam van Multatuli

 • Het leven van Multatuli Bekijk details

  Multatuli was het pseudoniem van de 19de-eeuwse schrijver Eduard Douwes Dekker (1820-1887). In de canon van de Nederlandse letterkunde, samengesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in 2002 is hij vertegenwoordigd met ‘Max Havelaar’, ‘Woutertje Pieterse’ en de ‘Ideeën.’ Douwes Dekker werd geboren in Amsterdam.

 • Korsjespoortsteeg Bekijk details

  Multatuli heeft tot vlak voor zijn dood in de veronderstelling geleefd dat hij geboren was aan de Haarlemmerdijk. Toen hij in de jaren ’80 van de 19de eeuw via Jan Zürcher (1851-1905), met wie hij correspondentieschaak speelde, vernam dat deze op het stadhuis ontdekt had dat hij in de Korsjespoortsteeg geboren was en niet op de Haarlemmerdijk, was hij onaangenaam verrast. Een steeg!

 • Haarlemmerdijk Bekijk details

  Het gezin van kapitein Douwes Dekker verhuisde van de Korsjespoortsteeg naar de Binnen Brouwersstraat 15 (thans nr. 5), waar het jongste kind Willem werd geboren. Eduard woonde er van zijn 3de tot zijn 7de levensjaar en ook aan dit adres lijkt hij geen enkele herinnering opgeslagen te hebben, gezien het feit dat hij altijd in de veronderstelling verkeerd heeft aan de Haarlemmerdijk te zijn geboren. De Binnen Brouwersstraat vormt een verbinding tussen de Brouwersgracht en de Haarlemmerstraat.

 • Overige locaties uit het Amsterdam van Multatuli’s jeugd Bekijk details

  Eduard Douwes Dekker groeide op aan de Haarlemmerdijk. Als hij de ouderlijke woning verliet, zag hij in de verte de Haarlemmerpoort en die vormde in die dagen de uiterste grens van de bebouwing van de stad. In het centrum van Amsterdam ging hij naar school en op catechisatie.

 • Amsterdamse locaties uit latere jaren Bekijk details

  In zijn latere leven verbleef Multatuli gedurende twee periodes in Amsterdam. Van 1852 tot 1855 was hij met Tine in Amsterdam tijdens zijn verloftijd. Na voltooiing van de ‘Max Havelaar’ verbleef Multatuli van 1860 tot eind 1865, toen hij na een conflict naar Keulen vluchtte, met grote regelmaat in de hoofdstad.

 • Gebruikte bronnen Bekijk details

  Voor het themadossier over het Amsterdam van Multatuli werden zowel schriftelijke als digitale bronnen gebruikt, alsmede tal van afbeeldingen. Hieronder volgen de gebruikte bronnen en de verantwoording t.a.v. de gebruikte afbeeldingen.