De Nachtwacht

 • De Amsterdamse schutterij Bekijk details

  De Nachtwacht toont een 17de eeuwse compagnie Amsterdamse schutters. Deze gewapende burgers moesten de stad beschermen tegen bedreigingen van buiten. Schutters waren verplicht hun eigen wapens te bekostigen en daarom werden de schutterijen vooral door rijke en aanzienlijke burgers bevolkt. De oorsprong van deze schutterijen lag in de Middeleeuwen.

 • De schuttersstukken van de Kloveniersdoelen Bekijk details

  Rembrandt schilderde de Nachtwacht in opdracht van het bestuur, de doelheren, van de Kloveniersdoelen. Zij bestelden omstreeks het jaar 1640 bij verschillende schilders schuttersstukken. Deze grote schilderijen moesten de nieuwe feestzaal van de Kloveniersdoelen verfraaien.

 • De geschiedenis van De Nachtwacht Bekijk details

  De Nachtwacht is sinds de opening van het Rijksmuseum in 1885 het pronkstuk van de collectie. De eregalerij met topstukken van Rembrandt, Ruisdael, Steen, Hals en Vermeer mondt uit in een aparte zaal waar Rembrandts Nachtwacht als hoogtepunt van de schilderkunst van de zeventiende eeuw wordt tentoongesteld te midden van de overige schuttersstukken die ooit in de Kloveniersdoelen hingen. In het hoofdkwartier van de kloveniersschutterij begint de geschiedenis van De Nachtwacht.

 • Wie staan er op De Nachtwacht afgebeeld? Bekijk details

  Op de oorspronkelijke Nachtwacht waren 34 figuren afgebeeld. Na de verhuizing naar het Paleis op de Dam werd ter linkerzijde een reep weggesneden, waarop drie personen waren weergegeven. Van 18 personen op het schilderij is de naam bekend; een onbekende schilder voegde namelijk omstreeks 1650 aan het poortgebouw op de achtergrond een schild met achttien namen toe. Oud stadsarchivaris S.A.C. Dudok van Heel reconstrueerde in 2009 zo nauwkeurig mogelijk wie er staan afgebeeld en welke beroepen zij uitoefenden....

 • Wat zien we op De Nachtwacht? Bekijk details

  De Nachtwacht vertoont grote verschillen met de andere schuttersstukken in de feestzaal van de Kloveniersdoelen. In het gebruik van licht en donker, de soms vreemde bewapening, helmen en kledingstukken, maar vooral in de compositie wijkt Rembrandts werk af van dat van zijn collega’s. Het schilderij stelt de kijker voor tal van raadsels: waar kijken we nu eigenlijk naar?

 • Gebruikte bronnen Bekijk details

  Voor het themadossier over De Nachtwacht werden zowel schriftelijke als digitale bronnen gebruikt, alsmede tal van afbeeldingen. Hieronder volgen de gebruikte bronnen en de verantwoording t.a.v. de gebruikte afbeeldingen.